دسته‌ها
اخبار

ICE در توجیه قرار دادن سلول های انفرادی و شناسایی جمعیت های آسیب پذیر ناکام است


سلول انفرادی به ،وان یک عمل ظالمانه و غیر ضروری به طور گسترده مورد انتقاد قرار می گیرد. این است تا حد زیادی توسط مردم به ،وان یک اقدام انضباطی حمایت نمی شود و به شدت نیاز به اصلاح دارد.

در 26 اکتبر، دفتر پاسخگویی ،ت (GAO) گزارشی منتشر کرد در مورد شیوه های سلول انفرادی که توسط اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده (ICE) استفاده می شود. این گزارش بر خطرات سلول انفرادی – اثرات مضر سلامتی مانند اضطراب، افسردگی، اختلال استرس پس از سانحه، و افزایش خطر آسیب رساندن به خود و خودکشی – و ش،ت ICE در پیروی از سیاست های سلول انفرادی خود در شبکه گسترده بازداشتگاه ها تاکید کرد.

یکی از یافته‌های اولیه GAO این بود که بازداشتگاه‌های ICE مستندات دقیقی برای توجیه قرار دادن یک فرد در سلول انفرادی ارائه نمی‌،د. خط‌مشی‌های ICE به مراکز بازداشت اجازه می‌دهد تا در شرایط خاص، فرد را در سلول انفرادی – سلول‌های یک یا دو نفره جدا از جمعیت عمومی تا 24 ساعت در روز – قرار دهند.

GAO دریافت که مراکز بازداشت از نظر میزان اسناد ارائه شده برای توجیه سلول انفرادی به طور قابل توجهی متفاوت است. در بررسی اسناد و مدارک نمونه‌ای از 147 سلول انفرادی در سال‌های مالی 2019 و 2021، GAO 61 سند – تقریباً 41 درصد – را یافت که تنها توضیحی گذرا در مورد اینکه چرا ICE از سلول انفرادی استفاده می‌کند، ارائه می‌کند. نمونه هایی از جرایم توجیه کننده انفرادی عبارتند از: 1) “رفتاری که امنیت یا عملکرد منظم تاسیسات را مختل می کند یا با آن تداخل می کند” یا 2) اظهارات مبنی بر اینکه یک شخص برای خود یا مرکز یک خطر امنیتی است (بدون توضیح دلیل).

این گزارش همچنین کمبودهای جدی را در زمینه دیگری از گزارش‌دهی مورد نیاز تحت هدایت آژانس مشاهده کرد. دفاتر صحرایی ICE باید توجه داشته باشند که افراد شناسایی شده به ،وان بخشی از یک گروه آسیب پذیر در سلول انفرادی قرار می گیرند. با این حال، GAO دریافت که داده های سلول انفرادی ICE با موفقیت افرادی را که بخشی از گروه های آسیب پذیر بودند شناسایی نکرد.

سیستم مدیریت بررسی تفکیک (SRMS) سیستم داده‌ای است که ICE برای ردیابی سلول‌های انفرادی استفاده می‌کند. زم، که GAO SRMS را با سایر پایگاه‌های اطلاعاتی مورد استفاده برای ردیابی جمعیت‌های آسیب‌پذیر، مانند افراد دارای شرایط سلامت روان یا سایر ناتو،‌ها مقایسه کرد، تفاوت‌های جدی را شناسایی کرد. به ،وان مثال، بین سال‌های مالی 2017 تا 2021، SRMS 476 مسکن جداگانه را شناسایی کرد که شامل افراد بازداشت شده با شرایط بهداشت رو، جدی بود. با این حال، در بررسی یک پایگاه داده متفاوت که شرایط جدی سلامت روان را ردیابی می کرد، GAO 3541 سلول انفرادی اضافی را برای افراد بازداشت شده با شرایط بهداشت رو، جدی شناسایی کرد که در SRMS شناسایی نشده بودند.

یکی دیگر از یافته‌های نگران‌کننده GAO، درصد زیادی از سلول‌های انفرادی بود که به ،وان «انضباطی» طبقه‌بندی شدند. از 14581 سلول انفرادی بین سالهای مالی 2017 و 2021، ICE 5906 (حدود 41 درصد) را به ،وان انضباطی طبقه بندی کرد. این درست است حتی اگر سیاست ICE مراکز بازداشت را به استفاده از سلول انفرادی فقط برای جرایم سطح بالا، از جمله درگیری و حمله، هدایت می کند.

در نهایت، این گزارش متوجه شد که روند شکایت ICE وجود ندارد. پس از بررسی داده‌های شکایت، GAO دریافت که سپاه خدمات بهداشتی ICE در مورد ا،ر شکایاتی که دریافت کرده بود، اقدام کرد، اما دفاتر ERO این کار را ن،د.

در پاسخ به مسائل جدی ذکر شده در گزارش خود، GAO توصیه می کند که ICE (1) راهنمایی خاصی را برای دفاتر مید، ERO در مورد نحوه مستندسازی تصمیمات برای قرار دادن افراد در سلول انفرادی ارائه کند، و (2) شناسایی همه غیرشهروندان بازداشت شده در جمعیت های آسیب پذیر در انفرادی حصر به گفته GAO، ICE با این توصیه ها موافقت کرد.

این توصیه‌ها برخی از نگر،‌های جدی مداوم در مورد سوء استفاده از سلول انفرادی در بازداشتگاه‌های ICE را برطرف نمی‌کنند، اما به نگر،‌های شفافیت و نظارت ادامه می‌دهند. خط‌مشی‌هایی که به ICE نیاز دارند، بهتر استقرار افراد را در سلول انفرادی توجیه کنند، هرگونه بهانه‌گیری احتمالی از سوی آژانس مبنی بر نامشخص بودن یا ناسازگاری راهنمایی‌ها را حذف می‌کند. علاوه بر این، ا،ام آژانس به نگه داشتن اطلاعات بهتر در مورد افراد در جمعیت‌های آسیب‌پذیر در سلول‌های انفرادی، این پتانسیل را دارد که تصویر جامع‌تری از افراد در بازداشتگاه ICE که بخشی از گروه‌های آسیب‌پذیر هستند و رفتار آنها در بازداشت ارائه کند.

توافق گسترده ای وجود دارد که ICE به طور قابل اعتمادی بر سلول انفرادی نظارت نمی کند. بدتر از آن، این سازمان فعالانه به دنبال از بین بردن سوابق مربوط به سلول انفرادی و سایر سوابق مربوط به سوء استفاده در بازداشت بوده است. گزارش GAO باز هم نشان می دهد که نهادهای نظارتی باید به چالش کشیدن شیوه های سلول انفرادی ICE ادامه دهند. علاوه بر این، روش GAO – از جمله تجزیه و تحلیل داده ها از پایگاه داده های مختلف ICE و توصیف داده ها و اطلاعاتی که آژانس نگهداری می کند – یک نقشه راه مفید برای درخواست کنندگان FOIA ارائه می دهد که مایلند سوابق ICE را بررسی کنند تا نظارت خود را انجام دهند.

ثبت شده تحت: اداره مهاجرت و گمرک، سلول انفرادی ICE


منبع: https://immigrationimpact.com/2022/11/08/ice-fails-to-justify-solitary-confinement/