دسته‌ها
اخبار

Will the domestic visa renewal program be reimplemented soon? – Murthy Law Firm

منبع: https://www.murthy.com/2024/07/17/will-the-domestic-visa-renewal-program-be-reimplemented-soon/

دسته‌ها
اخبار

Success Stories: With No Wait, Our Knowledgeable Team Helped a Research Associate from Italy receive NIW Approval in the field of Bioinformatics

منبع: https://www.wegreened.com/blog/niw/success-stories-with-no-wait-our-knowledgeable-team-helped-a-research-،ociate-from-italy-receive-niw-approval-in-the-field-of-bioinformatics/

دسته‌ها
اخبار

WATCH: Donald Trump Jr. Deflects on Trump Administration’s Cruel and Traumatizing Family Separation Policy

منبع: http://americasvoice.org/blog/watch-donald-t،p-jr-deflects-on-t،p-administrations-cruel-and-traumatizing-family-separation-policy/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=watch-donald-t،p-jr-deflects-on-t،p-administrations-cruel-and-traumatizing-family-separation-policy

دسته‌ها
اخبار

Voting Integrity Matters at the Federal AND Local Levels

منبع: https://www.immigrationreform.com/2024/07/16/voting-integrity-matters-at-the-federal-and-local-levels/

دسته‌ها
اخبار

CELPIP vs IELTS: Which Test is Right for You?

منبع: https://www.ca،im.com/blog/celpip-vs-ielts/

دسته‌ها
اخبار

Success Stories: Thanks to an Expedited Service Update, NAmILG Helped an Assistant Professor in the Field of Biostatistics Secure EB1A Approval in just 7 Days without an RFE

منبع: https://www.wegreened.com/blog/eb1/success-stories-thanks-to-an-expedited-service-update-namilg-helped-an-،istant-professor-in-the-field-of-biostatistics-secure-eb1a-approval-in-just-7-days-wit،ut-an-rfe/

دسته‌ها
اخبار

J.D. Vance: VP Pick Signals the Radicalization and Cynicism Gripping the GOP 

منبع: http://americasvoice.org/blog/j-d-vance-vp-pick-signals-the-radicalization-and-cynicism-gripping-the-gop/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=j-d-vance-vp-pick-signals-the-radicalization-and-cynicism-gripping-the-gop

دسته‌ها
اخبار

F2A August ’24 Visa Bulletin Jump! – Murthy Law Firm

منبع: https://www.murthy.com/2024/07/15/f2a-august-24-visa-bulletin-jump/

دسته‌ها
اخبار

Success Stories: A Physician Secured EB1A Approval in the Field of Endocrinology in Just 4 Days, Thanks to PP Upgrade

منبع: https://www.wegreened.com/blog/eb1/success-stories-a-physician-secured-eb1a-approval-in-the-field-of-endocrinology-in-just-4-days-thanks-to-pp-upgrade/

دسته‌ها
اخبار

چگونه مهاجرت کنیم؟! ️ موسسه ملک پور ️ بهترین موسسه مهاجرتی خاورمیانه

اینکه شما چه کشوری را انتخاب می کنید، در هزینه ها تاثیر بالایی دارد. برای مثال، برای مهاجرت به ترکیه نیازی به ویزا نخواهید داشت. از طرفی ترکیه در همسایگی کشور ما قرار دارد و شما هزینه زیادی برای جا به جایی لازم ندارید. علاوه بر این برای برآورد هزینه خود باید به روشی که […]