دسته‌ها
اخبار

فاجعه انسانی در سوداناز IOM: ژنو – وضعیت دشوار بشردوستانه در سودان بیش از دو هفته است که با درگیری های سنگین و بدون وقفه تشدید شده است. افراد آسیب پذیر نمی توانند مناطق آسیب دیده را ، کنند و میلیون ها نفر هنوز در دام …


منبع: https://lawprofessors.typepad.com/immigration/2023/05/humanit،-catastrophe-in-sudan.html