دسته‌ها
اخبار

غرق شدن ایالت خلیج تحت فشار سنگین مهاجرت انبوه


کنترل‌ها و محدودیت‌های مهاجرت اکنون هر روز به شدت مورد حمله قرار می‌گیرند، و FAIR برای دفاع از مرزها، خودمختاری ملی و کیفیت زندگی آمریکایی‌ها که با محدودیت‌های مهاجرتی مسئولانه تضمین می‌شود، به حمایت فوری شما نیاز دارد. هر کمکی بسیار قدرد، می شود و تأثیر قابل توجهی خواهد داشت.

امروز اهدا کنید


منبع: https://www.immigrationreform.com/2022/11/30/bay-state-sinking-under-costly-weight-of-m،-migration/