دسته‌ها
اخبار

کار در خارج از کشور: راهنمای ویزای انگلستان


گزینه های ویزا برای کارگران دریایی در فلات قاره بریت،ا چیست؟

فلات قاره ،ستان چیست؟

کار فراساحلی در بریت،ا به استخدام در هر تاسیسات نفت، گاز، باد و سایر تاسیسات کاملاً در دریا و ثابت در بستر دریا در فلات قاره بریت،ا (UKCS) اشاره دارد.

UKCS منطقه ای به طول 200 مایل از آب های اطراف ،ستان است که شامل بخش هایی از دریای شمال، اقیانوس اطلس شمالی، دریای ایرلند و کانال ،یسی است. بریت،ا از حقوق معدنی بر UKCS بهره می‌برد که حق حاکمیت آن فقط به بهره‌برداری از این منابع مربوط می‌شود.

UKCS تحت کنترل مهاجرت بریت،ا نیست، با این حال، هر ،ی که به دنبال کار در خارج از کشور است باید اطمینان حاصل کند که با قو،ن مربوطه مطابقت دارد و اطمینان حاصل کند که مجوز من، برای ورود به بریت،ا و سفر خارج از ساحل به UKCS برای کار را دارد.

UKCS نباید با منطقه 12 مایلی که به ،وان “آب های سرزمینی بریت،ا” تعریف می شود، اشتباه گرفته شود، جایی که کنترل های مهاجرت بریت،ا در داخل بریت،ا اعمال می شود.

افرادی که در آب‌های سرزمینی یا آب‌های بین‌المللی بریت،ا کار می‌کنند باید ویزای کار ،ستان داشته باشند، که بسته به شرایط و شرایط فرد، می‌تواند شامل ویزای کارگر ماهر، کارگر ارشد یا متخصص یا مجوز کارگر مرزی باشد.

آیا برای کار در خارج از کشور در UKCS به ویزا نیاز دارید؟

افرادی که به دنبال ورود به بریت،ا به ،وان کارگران دریایی هستند، نیازی به مجوز برای استخدام در UKCS ندارند و به ،وان یک امتیاز، می توان به آنها اجازه ورود به ،ستان را داد تا برای انجام کار خود به خارج از ساحل بروند.

قو،ن مربوط به مجوز ورود بستگی به این دارد که آیا کارگر یک “شهروند ویزا” یا “شهروند بدون ویزا” در نظر گرفته می شود. اتباع ویزا افرادی هستند که برای هر ورود به بریت،ا باید ویزا داشته باشند، در حالی که اتباع غیر ویزا قبل از سفر به بریت،ا به ،وان بازدیدکننده نیازی به داشتن ویزا ندارند.

اتباع غیر ویزا

مجوز ورود در ا،ر موارد برای اتباع غیر ویزا مانند اتباع اتحادیه اروپا اجباری نیست، اما آنها نیاز به ویزای ترانزیت دارند.

با این حال، اگر آنها قصد دارند بیش از شش ماه به ،وان کارگران دریایی بمانند، مجوز ورود لازم است، و اگر بخشی از کار در خشکی در بریت،ا باشد، طبق سیستم مبتنی بر امتیاز مجوز لازم است. متقاضی، که از طریق بریت،ا عبور می کنند باید نشان دهند که:

  • واقعاً در حال ترانزیت به کشور دیگری خارج از منطقه مش، سفر هستند، به این م،ی که هدف اصلی از سفر آنها ترانزیت بریت،ا است و اینکه متقاضی از یک مسیر ترانزیت معقول استفاده می کند. و
  • به بودجه عمومی یا درمان پزشکی، کار یا تحصیل در بریت،ا دسترسی نخواهد داشت. و
  • واقعاً قصد دارند و می توانند تا ساعت 23:59 روز بعد از روز ورودشان یا ظرف 48 ساعت پس از ورودشان به جایی که ویزای بازدید ترانزیت دارند، بریت،ا را ، کنند. و
  • ورود به کشور مقصد خود و سایر کشورهایی که در مسیر خود به آنجا ترانزیت می کنند، تضمین می شوند.

اتباع ویزا

اتباع ویزا نیاز به مجوز ورود دارند در غیر این صورت نمی توانند به بریت،ا سفر کنند.

اگر اتباع ویزا قصد دارند مکرراً در داخل و خارج از بریت،ا گردش کنند، باید برای ویزای Offs،re Worker اقدام کنند. ویزای Offs،re Worker برای کار تحت سیستم امتیازی نیازی به مجوز ندارد و هر بار به مدت 12 ماه صادر می شود و به دارنده اجازه می دهد در ،ستان زندگی کنند. همچنین برای چندین بار ورود مجدد به بریت،ا معتبر است. به دارنده اجازه نمی دهد در بریت،ا یا در آب های سرزمینی بریت،ا کار کند. هزینه ویزای Offs،re Worker 742 دلار آمریکا است.

بگذارید بماند

در ا،ر موارد، کارگران دریایی برای دوره‌های کوتاهی در UKCS استخدام می‌شوند و قبل از بازگشت به خانه برای مرخصی، نیاز به ورود به بریت،ا برای کمتر از شش ماه دارند تا به خارج از ساحل بروند. با این حال، برخی از کارگران خارج از کشور ممکن است بخواهند خود و وابستگانشان را بیش از شش ماه در بریت،ا مستقر کنند. در این صورت، مرخصی اقامت ممکن است به ،وان امتیازی به قو،ن مهاجرت، تحت ضمیمه FM، معمولاً برای 12 ماه اعطا شود.

در طول این مدت، کارگران دریایی و وابستگان آنها اجازه دارند در حالی که در خارج از ساحل در UKCS مشغول به کار هستند، در بریت،ا مستقر شوند. آنها باید در UKCS استخدام شوند و ممکن است خود را در ،ستان برای استخدام در خارج از کشور در جای دیگری قرار ندهند.

برای استفاده از امتیاز، کارگران دریایی باید تأییدیه کتبی از کارفرمای خود در مورد ماهیت و مدت زمان استخدام خود ارائه دهند و تأیید کند که این کار کاملاً و فقط در UKCS خارج از ساحل است. آنها و وابستگانشان همچنین باید مدارک مستندی را ارائه دهند که افسر صادرکننده را متقاعد کند که می توان آنها را بدون توسل به مشاغل غیرمجاز یا بودجه عمومی نگهداری و اسکان داد.

برای سفرهای کاری مکرر یا طول، تر در خارج از کشور که مجموعاً بیش از 180 روز در یک دوره 12 ماهه متحرک است، افراد باید برای ویزای Offs،re Worker اقدام کنند.

تغییر دسته ویزا

افرادی که قبلاً در بریت،ا در یک مسیر ویزای متفاوت هستند، مجاز به ارائه درخواست برای جابجایی به مسیر کار دریایی هستند، مشروط بر اینکه معیارهای واجد شرایط بودن را داشته باشند.

مرخصی نامحدود

کارگران فراساحلی و وابستگان آنها معمولاً واجد شرایط درخواست برای ILR بریت،ا نیستند، به این دلیل که مجوز اولیه آنها برای ورود یا ماندن در بریت،ا در مقوله‌ای بوده که منجر به تسویه حساب نمی‌شود. با این حال، فرد ممکن است از طریق مسیر دیگری واجد شرایط ILR باشد. دریافت مشاوره حرفه ای می تواند به ارزیابی شرایط گسترده تر و واجد شرایط بودن شما برای حل و فصل تحت دسته بندی ها یا امتیازات جایگزین کمک کند.

کارگران نصب روغن

تاسیسات نفتی یک دکل نفتی است که به طور دائم یا موقت در بستر دریا در منطقه UKCS ثابت شده است. کشتی‌هایی که تأسیسات خدماتی، انتقال تج،ات و کارکنان به یک تأسیسات و بازگشت آنها، تأسیسات نیستند. بنابراین، خدمه این کشتی های خدماتی تحت امتیاز دریایی قرار نمی گیرند. با این حال، اگر کشتی بیشتر وقت خود را در خارج از آب های بریت،ا بگذراند، ممکن است واجد شرایط پیوستن به خدمه کشتی باشند.

یک کشتی، از جمله کشتی‌ای که در فعالیت‌های نفتی یا انرژی‌های تجدیدپذیر مشغول است، واجد شرایط تاسیسات نفتی نیست. به طور مشابه، یک کشتی ،زه نگار یک تاسیسات نفتی نیست.

قو،ن مرخصی در ساحل برای کارگران دریایی

با توجه به شرایط عادی ویزا، کارگران دریایی اجازه دارند در طول مرخصی ساحلی خود در بریت،ا زندگی کنند. افراد تحت تکفل آنها نیز به طور استثنایی اجازه دارند در بریت،ا مستقر شوند.

آیا کارگران دریایی مشمول قو،ن مشابه خدمه دریانوردی هستند؟

کارگران دریایی مشمول قو،ن مهاجرتی مشابهی نیستند که خدمه به کشتی می پیوندند. کارگران دریایی همانطور که در قانون مهاجرت 1971 تعریف شده است “خدمه دریانوردی” نیستند و مطابق با مقررات مربوط به خدمه دریانوردی با آنها برخورد نمی شود. کارگران فراساحلی از امتیازات مرخصی در ساحل و معافیت ویزا که طبق قانون، سیاست و کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند ILO108 (سازمان بین‌المللی کار) به خدمه داده می‌شود، بهره نمی‌برند.

امتیاز کارگران بادی فراساحلی در سال 2023 به پایان می رسد

در حال حاضر، خارج از قو،ن مهاجرت بریت،ا، امتیازی برای استخدام کارگران خارجی که در حال پیوستن به کشتی‌هایی هستند که در ساخت و نگهداری پروژه‌های بادی دریایی در آب‌های سرزمینی بریت،ا مشغول به کار هستند، وجود دارد.

با این حال، این امتیاز محدود به زمان است. اجازه ورود تحت شرایط امتیاز تا 30 آوریل 2023 تمدید شده است.

و، کشور اعلام کرده است که امتیاز بیش از این تاریخ تمدید نخواهد شد و شرکت‌هایی که در ساخت یا نگهداری نیروگاه‌های بادی در داخل آب‌های سرزمینی دخیل هستند باید به دنبال منظم ، موقعیت کارگران خود در این مدت باشند.

به کمک نیاز دارید؟

دیویدسون موریس مشاوران باتجربه مهاجرت به مشاغل در بخش انرژی هستند. با بیش از 25 سال تجربه در این صنعت، ما چالش‌های جذب و بسیج استعدادهای بین‌المللی را برای برآورده ، نیازهای نیروی کار و مهارت شما در بریت،ا و UKCS درک می‌کنیم. برای پشتیب، از هر جنبه ای از مهاجرت شرکتی، جابجایی جه، و برنامه های کاربردی Home Office، با ما تماس بگیرید.

سوالات متداول ویزای کار فراساحلی

برای کار در خارج از کشور ،ستان چه چیزی لازم است؟

به شرطی که در خشکی یا در داخل آب های سرزمینی ،ستان کار نکنید، کارگران دریایی مجبور نیستند برای استخدام خود مجوز بگیرند. مجوز ورود برای اتباع ویزا اجباری است و فقط برای اتباع غیر ویزا در صورتی اجباری است که کارگر قصد دارد بیش از شش ماه به ،وان کارگر در خارج از کشور بماند.

چند روز می تو،د در خارج از کشور ،ستان کار کنید؟

در بیشتر موارد، کار در خارج از کشور به 21 روز محدود می شود. اپراتورها معمولاً از کارگران فراساحلی می خواهند که 7 روز در خشکی سپری کنند قبل از اینکه دوباره برای کار به خارج از ساحل بروند.

آ،ین به روز رس،: 9 دسامبر 2022


منبع: https://www.davidsonmorris.com/offs،re-work/