دسته‌ها
اخبار

لایحه تگزاس مرزهای غیرقانونی را پشت میله ها قرار می دهد … یا آیا این کار را خواهد کرد؟سنای تگزاس لایحه ای را تصویب کرد که بر اساس آن افراد بیگانه غیرقانونی که وارد این ایالت می شوند، مجازات حبس تعیین می کند. SB 2424 به مجریان قانون تگزاس اجازه می دهد تا همه افرادی را که به طور غیرقانونی از مرز عبور می کنند در هر نقطه از تگزاس دستگیر و تحت پیگرد قانونی قرار دهند. مجازات با یک سال حبس برای مجرمی که بار اول انجام می دهد، دو سال حبس ،تی برای مجرم دوم و تا حبس ابد برای مجرم، که به طور غیرقانونی از مرز عبور می کنند شروع می شود.

برای خواندن بقیه مقاله اینجا کلیک کنید


منبع: https://www.immigrationreform.com/2023/04/28/texas-bill-will-put-illegal-border-crossers-behind-bars-or-will-it/