دسته‌ها
اخبار

ظهر PST امروز در زوم: پروفسور کلی لیتل هرناندز در مورد کتابش مکزیکی های بد: نژاد، امپراتوری و انقلاب در سرزمین های مرزیمکزیکی‌های بد: نژاد، امپراتوری و انقلاب در سرزمین‌های مرزی امروز به ما بپیوندید تا کلی لیتل هرناندز، استاد تاریخ، مطالعات آفریقایی آمریکایی و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه UCLA درباره شورشیان مهاجری که جرقه‌ای انقلاب مکزیک در سال 1910 از ایالات متحده را به وجود آوردند، بحث می‌کند.


منبع: https://lawprofessors.typepad.com/immigration/2023/02/noon-pst-today-on-zoom-professor-kelly-lytle-hernandez-on-her-book-bad-mexicans-race-empire-and-revo.html