دسته‌ها
اخبار

شکایت جدید ممنوعیت پناهندگی دولت بایدن را به چالش می کشداین هفته، یک چالش حقوقی در دادگاه فدرال در ناحیه شمالی کالیفرنیا علیه ممنوعیت پناهندگی جدید ،ت توسط تعدادی از گروه های حقوق مهاجران، اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا، ACLU کالیفرنیای شمالی، مرکز…


منبع: https://lawprofessors.typepad.com/immigration/2023/05/new-lawsuit-challenges-biden-administrations-asylum-ban.html