دسته‌ها
اخبار

رای دهندگان اسپانیایی تبار به سمت سیاست های مهاجرتی قوی تر تمایل دارندقبل از اینکه قانونگذاران در مجلس اردک لنگ هر نوع قانون مهاجرت را در نظر بگیرند، باید با رای دهندگان اسپ،ایی تبار خود بررسی کنند. نظرسنجی ،وج از انتخابات میان دوره ای نشان می دهد که رای دهندگان اسپ،ایی تبار هر دو حزب از کاهش قابل ملاحظه مهاجرت، محدودیت های مهاجرت زنجیره ای و استفاده جه، از برنامه E-Verify که واجد شرایط بودن اتباع خارجی برای کار در این کشور را بررسی می کند، حمایت می کنند.

برای خواندن بقیه مقاله اینجا کلیک کنید


منبع: https://www.immigrationreform.com/2022/11/22/hispanic-voters-tilt-toward-stronger-immigration-policies/