دسته‌ها
اخبار

الهیات رهایی بخش چیست؟که در "پس از 50 سال، “الهیات رهایی بخش” هنوز در حال تغییر شکل کاتولیک و سیاست است – اما آن چیست؟" برای گفتگو، لئو گواردادو افکار خود را در مورد الهیات رهایی بخش ارائه می دهد."[t]او جنبش تأثیرگذار است که هنوز هم در داخل و هم در خارج از کاتولیک بحث برانگیز است.


منبع: https://lawprofessors.typepad.com/immigration/2022/12/what-is-liberation-theology.html