دسته‌ها
اخبار

Biden DHS Has Approved Hundreds of Thousands of Migrants for Secretive Foreign Flights Directly into U.S. Airports

منبع: https://cis.org/Bensman/New-Records-Biden-DHS-Has-Approved-Hundreds-T،usands-Migrants-Secretive-Foreign-Flights

دسته‌ها
اخبار

This Sanctuary City Claims to Know Who is Responsible for its Migrant Crisis: The Lord Almighty

منبع: https://www.immigrationreform.com/2023/09/20/this-sanctuary-city-claims-to-know-w،-is-responsible-for-its-migrant-crisis-the-lord-almighty/

دسته‌ها
اخبار

Citizenship Matters – Blog: Think Immigration

منبع: https://thinkimmigration.org/blog/2023/09/20/citizen،p-matters/

دسته‌ها
اخبار

مهاجرت به عمان بررسی راهها و شرایط اخذ اقامت عمان قصران گروپ

با توجه به تصویب قوانین جدید دولت عمان، برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش نرخ سرمایه‌گذاری، ثبت شرکت با مالکیت 100% برای افراد خارجی حتی ایرانیان ممکن است. از مهم‌ترین مدارک برای پذیرش در مقطع کارشناسی دانشگاه‌های عمان، مدرک دیپلم دوازده‌ساله و نمره زبان انگلیسی 5.5 آیلتس است. این دو مدرک حداقل‌های پذیرش […]

دسته‌ها
اخبار

COVID-19 Era Visa Application Fees to Expire 30.Sep.2023 – Murthy Law Firm

منبع: https://www.murthy.com/2023/09/20/covid-19-era-visa-application-fees-to-expire-30-sep-2023/

دسته‌ها
اخبار

Success Story: Thanks to Premium Processing, an Indian Director of Business and Research Strategy got his EB1-B Petition Approved in the Field of Biochemistry in just 8 Days!

منبع: https://www.wegreened.com/blog/eb1/success-story-thanks-to-premium-processing-an-indian-director-of-business-and-research-strategy-got-his-eb1-b-pe،ion-approved-in-the-field-of-biochemistry-in-just-8-days/

دسته‌ها
اخبار

IRCC issued 3,200 ITAs in Express Entry draw #263

منبع: https://www.y-axis.com/news/express-entry-263-draw-invites-3200-candidates-to-apply-for-ca،a-pr/

دسته‌ها
اخبار

Will Rep. María Elvira Salazar Stand Up For Dreamers – Or Refuse To Lead And Cave To Nativists In GOP?

منبع: http://americasvoice.org/blog/will-rep-maria-elvira-salazar-stand-up-for-dreamers-or-refuse-to-lead-and-cave-to-nativists-in-gop/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=will-rep-maria-elvira-salazar-stand-up-for-dreamers-or-refuse-to-lead-and-cave-to-nativists-in-gop

دسته‌ها
اخبار

UN Declares Southwest Border ‘World’s Deadliest Migration Land Route’

منبع: https://cis.org/Arthur/UN-Declares-Southwest-Border-Worlds-Deadliest-Migration-Land-Route

دسته‌ها
اخبار

Boundless Featured in New Mission-Driven Startup Book

منبع: https://www.boundless.com/blog/boundless-s،up-book-feature/