دسته‌ها
اخبار

New York City Sees Complaints, Demands from African Illegal Aliens

منبع: https://www.immigrationreform.com/2024/04/18/new-york-city-sees-complaints-demands-from-african-illegal-aliens/

دسته‌ها
اخبار

Virginia GOP Candidate Cameron Hamilton Uses Antisemitic Tropes to Push Immigration Disinformation

منبع: http://americasvoice.org/blog/،ia-gop-candidate-cameron-hamilton-uses-antisemitic-tropes-to-push-immigration-disinformation/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=،ia-gop-candidate-cameron-hamilton-uses-antisemitic-tropes-to-push-immigration-disinformation

دسته‌ها
اخبار

USCIS Updates Form N-400, Application for Naturalization – Murthy Law Firm

منبع: https://www.murthy.com/2024/04/18/uscis-updates-form-n-400-application-for-naturalization/

دسته‌ها
اخبار

I am in H1B status with a pending I-485 application. I just received my EAD card based on my pending I-485. Do need to switch my work authorization to my EAD? – Murthy Law Firm

منبع: https://www.murthy.com/2024/04/18/i-am-in-h1b-status-with-a-pending-i-485-application-i-just-received-my-ead-card-based-on-my-pending-i-485-do-need-to-switch-my-work-aut،rization-to-my-ead/

دسته‌ها
اخبار

DOJ Report Details Decline in Border Prosecutions Under Biden

منبع: https://cis.org/Arthur/DOJ-Report-Details-Decline-Border-Prosecutions-Under-Biden

دسته‌ها
اخبار

مهاجرت چیست ؟ نگاهی به آمار مهاجرت در سراسر جهان طینت

مهاجرت به‌طور ضمنی به اقامت درازمدت با مهاجرت اطلاق می‌شود توریستها و بازدید کنندگان موقتی و کوتاه مدت به‌عنوان مهاجرت شناخته نمی‌شوند؛ اما با وجود این، مهاجرت فصلی کارگران و نیروی کار (به‌طور نمونه برای مدت کمتر از یک سال) اغلب به‌عنوان شکلی از مهاجرت بحساب می‌آیند. میزان جانی مهاجرت، درشرایط کامل بالا ولی در […]

دسته‌ها
اخبار

L1A to EB1C – Murthy Law Firm

منبع: https://www.murthy.com/2024/04/17/l1a-to-eb1c/

دسته‌ها
اخبار

Success Stories: We Provided Aid to a Ph.D. Candidate Seeking NIW Approval in the Artificial Intelligence (AI) Field in Less Than a Month

منبع: https://www.wegreened.com/blog/niw/success-stories-we-provided-aid-to-a-ph-d-candidate-seeking-niw-approval-in-the-artificial-intelligence-ai-field-in-less-than-a-month/

دسته‌ها
اخبار

More than 65,000 Americans Have Signed Up To Welcome Refugees Under Expansion of Biden Administration’s Private Sponsorship Program

منبع: http://americasvoice.org/blog/more-than-65000-americans-have-signed-up-to-welcome-refugees-under-expansion-of-biden-administrations-private-sponsor،p-program/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=more-than-65000-americans-have-signed-up-to-welcome-refugees-under-expansion-of-biden-administrations-private-sponsor،p-program

دسته‌ها
اخبار

1 Million Indians Stuck in Employment Green Card Backlog

منبع: https://www.boundless.com/blog/1-million-indians-stuck-green-card-backlog/