دسته‌ها
اخبار

یک گام به جلو، دو گام به عقب: کنکاش در برداشت Ombudsman در مورد عقب ماندگی USCIS

منبع: https://thinkimmigration.org/blog/2023/07/12/one-step-forward-two-steps-back-digging-into-the-ombudsmans-take-on-the-uscis-backlog/