دسته‌ها
اخبار

گزارش دولت در بحران مرزی برای آزادی زودهنگام مظنون به تروریست

منبع: https://cis.org/Bensman/Government-Report-Faults-Border-Crisis-Premature-Release-Suspected-Terrorist