دسته‌ها
اخبار

کمیته مجلس نمایندگان فاز دوم تحقیقات مایورکاس را آغاز کرد

منبع: https://www.immigrationreform.com/2023/07/12/،use-committee-launches-second-phase-of-mayorkas-investigation/