دسته‌ها
اخبار

چقدر طول می کشد تا USCIS در مورد درخواست های EAD قضاوت کند؟ – موسسه حقوقی مورتی

منبع: https://www.murthy.com/2023/07/20/،w-long-is-the-uscis-taking-to-adjudicate-ead-applications/