دسته‌ها
اخبار

پارسال مادرم با ویزای B-2 به آمریکا آمد و 6 ماه اینجا ماند. او اکنون امیدوار است که برای شرکت در یک عروسی به ایالات متحده بازگردد، اما این سفر حیاتی نیست. او قبل از بازگشت برای بازدید از B-2 چقدر باید منتظر بماند؟ – موسسه حقوقی مورتی

منبع: https://www.murthy.com/2023/07/20/last-year-my-mother-came-to-the-u-s-on-her-b-2-visa-and-stayed-here-for-6-months-she-is-now-،ping-to-come-back-to-the-u-s-to-attend-a-wedding-but-this-travel-is-not-critical-،w-long-does-she-n/