دسته‌ها
اخبار

“هیچ کارگری سزاوار مرگ در حین کار نیست”: پس از مرگ غم انگیز کشاورز فلوریدا، درخواست ها برای محافظت از گرما فدرال تشدید می شود

منبع: http://americasvoice.org/blog/no-worker-deserves-to-die-on-the-job-calls-for-federal-heat-protections-intensify-following-tragic-death-of-florida-farmworker/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=no-worker-deserves-to-die-on-the-job-calls-for-federal-heat-protections-intensify-following-tragic-death-of-florida-farmworker