دسته‌ها
اخبار

ممنوعیت ترانزیت پناهندگی بایدن – اکنون کجا هستیم؟

منبع: https://immigrationimpact.com/2023/06/29/bidens-asylum-transit-ban-where-are-we-now/