دسته‌ها
اخبار

مقاله روز مهاجرت: پایان قانون ضدآسیایی زمین بیگانه کالیفرنیا: مطالعه موردی در غرامت و عدالت انتقالیمقاله روز مهاجرت به شرح زیر است: "پایان قانون ضدآسیایی زمین بیگانه کالیفرنیا: مطالعه موردی در غرامت و عدالت انتقالی" توسط جبرئیل "جک" چین و آنا راتنر، منتشر شده در 20 مجله حقوقی آسیایی آمریکایی 17 (2022) و…


منبع: https://lawprofessors.typepad.com/immigration/2023/01/immigration-article-of-the-day–1.html