دسته‌ها
اخبار

مقاله روز مهاجرت: “خط روشن” حضور سرزمینی مورد بحث توسط شالینا بهارگاوا ری«خط روشن» حضور سرزمینی مورد مناقشه توسط شالینا بهار،ا ری، 56 بررسی حقوق جورجیا، جلد. 56، صفحات 1511- 1530 (2022) چکیده برای این سمپوزیوم در مورد “مهاجران و اولین متمم”، این مقاله دامنه فعلی اصلاحیه اول را در نظر می گیرد …


منبع: https://lawprofessors.typepad.com/immigration/2023/02/immigration-article-of-the-day-the-con،d-bright-line-of-territorial-presence-by-shalina-bhargava.html