دسته‌ها
اخبار

مقاله روز مهاجرت: تبعیض نژادی در سیاست های ویزای بین المللی توسط اندرو روزنبرگتبعیض نژادی در سیاست‌های ویزای بین‌المللی نوشته اندرو روزنبرگ چکیده آیا تبعیض نژادی در حقوق جه، تحرک ادامه دارد؟ در حالی که بسیاری از ایالت ها تا قرن بیستم به صراحت بر اساس نژاد تبعیض قائل می شدند، سیاست گذاری مهاجرتی معاصر اکنون به ظاهر عینی است. افزایش…


منبع: https://lawprofessors.typepad.com/immigration/2023/01/immigration-article-of-the-day-racial-discrimination-in-international-visa-policies-by-andrew-rosenberg.html