دسته‌ها
اخبار

قانون جرم انگاری “تشویق یا ترغیب” مهاجران به زندگی غیرقانونی در ایالات متحده در پرونده SCOTUS تایید شد

منبع: https://immigrationimpact.com/2023/07/07/law-encouragement-or-inducement-of-immigrants-scotus-case/