دسته‌ها
اخبار

قانونگذاران به دنبال تقویت تأیید الکترونیکی هستند. بایدن برای تضعیف آن تلاش می کند


در ت، دوباره برای بهبود و گسترش غربالگری متقاضیان کار، قانون نیروی کار قانونی به و، امنیت داخلی (DHS) دستور می دهد تا برنامه فعلی E-Verify را ارتقا دهد. برای خواندن ادامه مطلب، اینجا کلیک کنید

The post قانونگذاران به دنبال تقویت تأیید الکترونیکی هستند. بایدن برای تضعیف آن تلاش می کند اولین بار در ImmigrationReform.com ظاهر شد.


منبع: https://www.immigrationreform.com/2023/02/14/lawmakers-seek-to-strengthen-e-verify-biden-works-to-undermine-it/