دسته‌ها
اخبار

عید پاک مبارک: "ریشه های مهاجر سنت های عید پاک"ع، توسط کلینیک Wikimedia Commons تهیه شده است "ریشه های مهاجر سنت های عید پاک،" که شامل انواع سنت های عید پاک است که توسط مهاجران به ایالات متحده آورده شده است: "اگرچه می‌تو،م ریشه بسیاری از سنت‌های عید پاک را به هزاران سال قبل بازرسی کنیم…


منبع: https://lawprofessors.typepad.com/immigration/2023/04/happy-easter-the-immigrant-origins-of-easter-traditions.html