دسته‌ها
اخبار

صدها هزار بیگانه دیگر تحت «جایگزین بازداشت» ناپدید می شوند در حالی که اخراج های ICE به شدت کاهش می یابد


کنترل‌ها و محدودیت‌های مهاجرت اکنون هر روز به شدت مورد حمله قرار می‌گیرند، و FAIR برای دفاع از مرزهای ما، خودمختاری ملی و کیفیت زندگی آمریکایی تضمین شده توسط محدودیت‌های مهاجرتی مسئولانه به حمایت فوری شما نیاز دارد. هر کمکی بسیار قدرد، می شود و تأثیر قابل توجهی خواهد داشت.

امروز اهدا کنید


منبع: https://www.immigrationreform.com/2023/01/06/،dreds-of-t،usands-more-aliens-go-missing-under-alternatives-to-detention-while-ice-deportations-plummet/