دسته‌ها
اخبار

شکایت ائتلاف گروه های حقوق مدنی و مهاجران بر سر قانون پرهزینه و تبعیض آمیز SB 1718 فلوریدا

منبع: http://americasvoice.org/blog/coalition-of-immigrant-and-civil-rights-groups-sue-over-floridas-costly-and-discriminatory-s-b-1718-law/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=coalition-of-immigrant-and-civil-rights-groups-sue-over-floridas-costly-and-discriminatory-s-b-1718-law