دسته‌ها
اخبار

“ستون حمایت”: خانواده های ال پاسو عزیزان خود را به یاد می آورند زیرا تیرانداز ملی پوش سفیدپوست به حبس ابد محکوم می شود

منبع: http://americasvoice.org/blog/pillar-of-support-el-paso-families-remember-loved-ones-as-white-nationalist-s،oter-is-sentenced-to-life-imprisonment/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=pillar-of-support-el-paso-families-remember-loved-ones-as-white-nationalist-s،oter-is-sentenced-to-life-imprisonment