دسته‌ها
اخبار

در حالی که مهاجران جنایتکار در سراسر تگزاس در حال دویدن هستند، دادستان ها کنار می روندمجلس قانونگذاری تگزاس در حال بررسی لوایحی است که به دادستان کل ایالت اجازه می دهد از وکلای ناحیه محلی که قو،ن تگزاس را نادیده می گیرند شکایت کند. این اقدامات، که توسط برخی سازمان‌های دفاعی از تعقیب جنایات سقط جنین خودداری می‌کنند، همچنین می‌توانند برای افزایش فشار بیگانگان غیرقانونی که قو،ن ایالتی را نقض می‌کنند اما مجوز دریافت می‌کنند، مورد استفاده قرار گیرد.

برای خواندن بقیه مقاله اینجا کلیک کنید


منبع: https://www.immigrationreform.com/2023/02/20/prosecutors-stand-down-as-criminal-migrants-run-roughs،d-across-texas/