دسته‌ها
اخبار

داستان های موفقیت: یک مهندس ارشد طراحی مکانیک از ایران طی 3 ماه به تاییدیه NIW در زمینه مهندسی مکانیک دست یافت، بدون RFE صادر شد

منبع: https://www.wegreened.com/blog/niw/success-stories-a-senior-mechanical-design-engineer-from-iran-achieves-niw-approval-in-the-field-of-mechanical-engineering-within-3-months-no-rfe-issued/