دسته‌ها
اخبار

داستان های موفقیت: یک محقق فوق دکتری از ایران با کمک خدمات تخصصی ما در کمتر از 2 ماه یک معافیت ملی را تضمین می کند.

منبع: https://www.wegreened.com/blog/niw/success-stories-a-postdoct،-researcher-from-iran-secures-a-national-interest-waiver-in-less-than-2-months-with-the-help-of-our-expert-services/