دسته‌ها
اخبار

داستان های موفقیت: یک دانشیار ایرانی در زمینه هوش مصنوعی، با تشکر ویژه از ارتقای جدید پردازش پریمیوم NIW، در یک ماه به تاییدیه NIW دست یافت.

منبع: https://www.wegreened.com/blog/niw/success-stories-an-iranian-،ociate-professor-in-the-field-of-artificial-intelligence-achieves-niw-approval-in-1-month-special-thanks-to-the-new-niw-premium-processing-upgrade/