دسته‌ها
اخبار

داستان های موفقیت: پس از پیروزی NIW، یک دانشمند پروژه از چین تایید EB1A را تنها در 27 روز با کمک ارتقاء PP تضمین می کند.

منبع: https://www.wegreened.com/blog/eb1/success-stories-after-the-niw-victory-an-،ociate-project-scientist-from-،a-secures-eb1a-approval-in-just-27-days-with-the-help-of-pp-upgrade/