دسته‌ها
اخبار

داستان های موفقیت: به لطف تلاش تیم ما، یک دانشیار پسا دکتری هندی تنها در 3 ماه تاییدیه NIW را در زمینه زیست شناسی ساختاری تضمین می کند.

منبع: https://www.wegreened.com/blog/niw/success-stories-an-indian-postdoct،-،ociate-secures-niw-approval-in-the-field-of-structural-biology-in-just-3-months-thanks-to-our-teams-diligence/