دسته‌ها
اخبار

دادگاه عالی ورمونت صندوق رای (و قوطی کرم) را با رأی غیرشهروندان باز کرددادگاه عالی ورمونت هفته گذشته با رفراندوم و تصمیمات قانونی از ساحلی به ساحل دیگر رای داد که غیرشهروندان می توانند در انتخابات محلی رای دهند. در حالی که رئیس شورای شهر مونپلیه ناله می کرد که ممنوعیت افراد غیرشهروندی از شرکت در انتخابات شهر «عادلانه نیست»، یک گروه صداقت انتخاباتی هشدار داد، «مداخله واقعی خارجی در انتخابات ما زم، اتفاق می افتد که به اتباع خارجی اجازه رای داده شود.»

برای خواندن بقیه مقاله اینجا کلیک کنید


منبع: https://www.immigrationreform.com/2023/01/25/vermont-supreme-court-opens-ballot-box-and-a-can-of-worms-with-noncitizen-vote-ruling/