دسته‌ها
اخبار

بیش از 1 میلیون مهاجر در شاخ آفریقا به کمک نیاز دارندژنو/ نایروبی – سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) و 47 شریک دیگر امروز درخواست 84 میلیون دلار برای ارائه کمک های بشردوستانه و توسعه ای به بیش از 1 میلیون مهاجر و جوامع میزبان آنها می کنند که بسیاری از آنها…


منبع: https://lawprofessors.typepad.com/immigration/2023/02/-over-1-million-migrants-in-need-of-،istance-in-the-،rn-of-africa.html