دسته‌ها
اخبار

بولتن ویزا برای مارس 2023 – اخبار داخلی – قانون مهاجرت


بولتن ویزا برای مارس 2023

یادداشت ها DG

D. در دسترس بودن ویزا در رده ترجیحی دوم مبتنی بر اشتغال برای همه کشورها (از جمله چین و هند)

از دسامبر 2022، تعداد استفاده و تقاضا بیشتر از حد انتظار بوده است، که عمدتاً به دلیل ادامه پرونده های جدید توسط متقاضیان از همه کشورها با تاریخ های اولویت زودتر از تاریخ تعیین شده اقدام نهایی است. این امر مست،م اقدامات اصلاحی در ماه‌های آینده برای حفظ استفاده از تعداد در حدا،ر مجاز طبق محدودیت سالانه سال مالی 2023 است. این وضعیت به طور مستمر رصد خواهد شد و هر گونه تعدیل لازم بر این اساس انجام خواهد شد.

E. در دسترس بودن ویزا در رده ترجیحی سوم (EB-3) مبتنی بر اشتغال

افزایش تقاضا در دسته سوم استخدام ممکن است نیاز به ایجاد یک تاریخ اقدام نهایی جه، (از جمله مکزیک و فیلیپین) در ماه‌های آینده داشته باشد تا استفاده از تعداد در حدا،ر مجاز طبق محدودیت سالانه سال مالی 2023 حفظ شود. این وضعیت به طور مستمر رصد خواهد شد و هر گونه تعدیل لازم بر این اساس انجام خواهد شد.

اف. پسرفت بیشتر در رده چهارم (EB-4) مبتنی بر اشتغال

در دسامبر 2022 بولتن ویزا، EB-4 اقدام نهایی و تاریخ ثبت درخواست برای کشورهای بقیه جهان، چین، هند و فیلیپین در پاسخ به تقاضای بالا تعیین شد. استفاده از تعداد و تقاضا در این دسته همچنان در حال افزایش است، که این امر مست،م عقب نشینی بیشتر از تاریخ اقدام نهایی و تاریخ ثبت درخواست برای سایر کشورهای جهان و همچنین چین، هند، مکزیک و فیلیپین است تا استفاده از تعداد در حدا،ر مجاز باقی بماند. تحت محدودیت سالانه سال مالی 2023. این وضعیت به طور مستمر رصد خواهد شد و هر گونه تعدیل لازم بر این اساس انجام خواهد شد.

جی. پسرفت رده ترجیحی بر اساس استخدام پنجم (EB-5) تاریخ اقدام نهایی برای هند

در اکتبر 2022 بولتن ویزا، تاریخ اقدام نهایی و تاریخ ثبت درخواست در دسته بندی اولویت پنجم استخدام بدون رزرو (شامل C5، T5، I5 و R5) برای هند تعیین شد تا استفاده از شماره در حدا،ر مجاز تحت محدودیت سالانه FY-2023 حفظ شود. استفاده از تعداد و تقاضا در آغاز سال مالی جاری بیشتر از پیش بینی ها بوده است، بنابراین عقب نشینی بیشتر ضروری شده است. برای ماه مارس، تاریخ نهایی اقدام برای دسته EB-5 UnReserved برای هند در 01JUN18 تعیین شده است. وضعیت به طور مستمر رصد خواهد شد و هر گونه تعدیل لازم بر این اساس انجام خواهد شد.»


منبع: https://www.lexisnexis.com/legalnewsroom/immigration/b/insidenews/posts/visa-bulletin-for-march-2023