دسته‌ها
اخبار

برنامه «آزادی مشروط» انبوه مرزی برای گرفتن آزمون دادگاه. آیا مهم خواهد بود؟رائول اورتیز، رئیس گشت مرزی، روز چهارشنبه مجوز آزادی دسته جمعی مهاجران را صادر کرد و گفت که افزایش مرزی آنقدر زیاد است که نمی توان انتظار داشت آژانس او ​​به درستی همه را پردازش کند. اگر گشت مرزی به طور متوسط ​​روزانه بیش از 7000 برخورد داشته باشد، به بیگانگان غیرقانونی اجازه ورود بدون تاریخ دادگاه مهاجرت داده می شود. آژانس او ​​در حال حاضر بسیار بالاتر از این سطح است و 10000 دستگیری را در روز سه شنبه گزارش کرده است.

برای خواندن بقیه مقاله اینجا کلیک کنید


منبع: https://www.immigrationreform.com/2023/05/12/m،-border-parole-program-to-get-a-court-test-will-it-matter/