دسته‌ها
اخبار

اهمیت ثبت اظهارنامه مالیاتی مناسب برای مقاصد مهاجرت


در طول سال، مشتریان کپی هایی از آن را برای من ارسال می کنند بازده مالیاتی برای حمایت از روند مهاجرت آنها مورد نیاز است. در مواقعی، مشتریان از اینکه متوجه می‌شوند اشتباهات در این اظهارنامه‌های مالیاتی می‌تواند منجر به تأخیر یا حتی رد درخواست‌های مزایای مهاجرت شود، وحشت زده می‌شوند. مانند اقامت دائم یا تابعیت. بنابراین، با ورود به فصل مالیات، از هر ،ی که در فرآیند مهاجرت به ایالات متحده دخالت دارد می‌خواهم لطفاً از یک متخصص مالیاتی واجد شرایط برای تهیه اظهارنامه مالیاتی خود استفاده کند.

هنگامی که مقامات مهاجرت اظهارنامه های مالیاتی را بررسی می کنند، ممکن است چندین سوال بپرسند، از جمله:

  1. آیا این شخص پول کافی برای حمایت مالی از مهاجر به دست می آورد؟ در غیر این صورت، فرد باید دارایی های نقدی کافی یا یک حامی مالی داشته باشد که درآمد آن شرایط مالی حمایت را برآورده کند. قابل درک است که ا،ر مردم امیدوارند تا حد امکان کمتر مالیات بپردازند. با این حال، گزارش کمتر درآمد ممکن است نه تنها بر اساس قو،ن مالیاتی ایالات متحده غیرقانونی باشد، بلکه برای درخواست مهاجرت آنها به ایالات متحده نیز مضر باشد.
  2. آیا این ازدواج با حسن نیت است؟ هنگام درخواست برای همسر، اظهارنامه مالیاتی می تواند به اثبات این که زوج با حسن نیت ازدواج کرده اند، کمک کند، که اساساً به قصد ایجاد یک زندگی مش، است. اگر اسپانسر در اظهارنامه مالیاتی ارائه شده در حمایت از دادخواست مهاجرت مبتنی بر ازدواج ادعا کند که “مجرد” است، می تواند اعتبار زوج را برای مزایای مهاجرت همسر به طور جدی تضعیف کند. به طور کلی، شما نمی تو،د برای مقاصد مهاجرتی و مجرد به منظور ارائه اظهارنامه مالیاتی خود ازدواج کنید.
  3. آیا این شخص حاضر است از قو،ن ایالات متحده پیروی کند؟ اغلب، مقامات مهاجرت اختیاری دارند که مزایای مهاجرت را اعطا یا رد کنند. اگر مسئول مهاجرت فکر می کند که شخص به خدمات درآمد داخلی دروغ گفته است، ممکن است تعجب کند که آیا شخص در روند مهاجرت صادق است یا خیر. متأسفانه، اشتباهات فاحش در اظهارنامه مالیاتی می تواند باعث شود که یک مقام مهاجرت کمتر تمایل داشته باشد که در صورت نیاز به ،ی از شک و تردید بهره مند شود.

البته قو،ن مالیاتی و مهاجرتی ایالات متحده بسیار پیچیده هستند و اشتباهات صادقانه آسان است. با این حال، خطرات در پرونده های مهاجرت اغلب آنقدر زیاد است که کار با متخصصان مالیاتی واجد شرایط که متعهد به ارائه اظهارنامه های من، و دقیق هستند، بسیار مهم است. این می تواند تفاوت بین برد و باخت پرونده مهاجرت شما باشد. لطفا!


منبع: https://thinkimmigration.org/blog/2023/02/07/the-importance-of-filing-proper-tax-returns-for-immigration-purposes/