دسته‌ها
اخبار

انتاریو 771 نامزد را در 2 جریان PNP خود دعوت کرد


Ontario-PNP 771 دعوت نامه را تحت 2 جریان صادر کرد

برترین ها: انتاریو در 3 تساوی 771 دعوت نامه صادر کرد

  • انتاریو 3 قرعه کشی PNP را در 10 فوریه 2023 برگزار کرد و 771 دعوت نامه صادر کرد.
  • دو قرعه کشی تحت جریان کارگران خارجی 305 دعوت نامه صادر ،د
  • امتیاز یک تساوی در زیر جریان کارگران خارجی 30 به بالا و برای دومی بدون امتیاز بود
  • دعوت‌نامه‌های صادر شده تحت ،وان S،ed Trades Stream 466 نفر بود
  • کاندیداهایی که بین 260 تا 489 امتیاز ،ب ،د از طریق S،ed Trades Stream دعوت شدند.

* واجد شرایط بودن خود را برای مهاجرت به کانادا از طریق ماشین حساب امتیاز مهاجرت کانادا Y-Axis بررسی کنید.

جزئیات قرعه کشی انتاریو

انتاریو 3 قرعه کشی تحت 2 دوره از برنامه نامزدهای است، انتاریو برگزار کرد و 771 دعوت نامه صادر کرد. جزئیات قرعه کشی ها در ج، زیر قابل مشاهده است:

تاریخ جریان ها تعداد دعوتنامه ها امتیازات
10 فوریه 2023 جریان کارگران خارجی 304 30 به بالا
10 فوریه 2023 جریان کارگران خارجی 1 که
10 فوریه 2023 جریان تجارت ماهر 466 260-489

انتاریو 771 نامزد را در 2 جریان PNP خود دعوت کرد

برنامه نامزدهای استان انتاریو سه قرعه کشی را در 10 فوریه 2023 برگزار کرد. قرعه کشی ها در جریان های زیر انجام شد:

  • جریان کارگران خارجی
  • جریان تجارت ماهر

دعوت‌نامه‌ها و امتیازات تحت 2 جریان PNP انتاریو

  • برای داوطلبان دارای امتیاز 30 به بالا، 304 دعوتنامه تحت جریان کارگر خارجی صادر شد.
  • قرعه کشی دیگری تحت جریان کارگر خارجی 1 دعوت نامه صادر کرد
  • تعداد دعوت نامه ها تحت ،وان S،ed Trades Stream 466 و حداقل امتیاز بین 260 تا 489 بوده است.

مشاغلی که قرعه کشی PNP انتاریو برای آنها برگزار شد

تعدادی از مشاغل وجود دارد که انتاریو قرعه کشی های PNP خود را تحت هر دو جریان برگزار می کند.

مشاغل تحت جریان تجارت ماهر

مشاغل تحت جریان تجارت ماهر به همراه کدهای NOC در ج، زیر فهرست شده اند:

کدهای NOC مشاغل
72010 پیمانکاران و ناظران، ماشین‌کاری، شکل‌دهی ف،ات، شکل‌دهی و برپایی مشاغل و مشاغل مرتبط
72011 پیمانکاران و ناظران، تجارت برق و مشاغل مخابراتی
72012 پیمانکاران و ناظران، معاملات لوله کشی
72013 پیمانکاران و ناظران، تجارت نجاری
72014 پیمانکاران و ناظران، سایر مشاغل ساختم،، نصاب ها، تعمیرکاران و سرویس دهندگان
72020 پیمانکاران و ناظران، تجارت مک،ک
72021 پیمانکاران و سرپرستان، خدمه اپراتور تج،ات سنگین
72022 سرپرستان، چاپ و مشاغل مرتبط
72101 سازندگان ابزار و قالب
72102 کارگران ورق ف،
72103 دیگ سازها
72104 سازه های ف،ی و ورق و سازه و نصب کننده
72105 آهن کاران
72200 برق (به استثنای سیستم های صنعتی و برق)
72201 برقکارهای صنعتی
72203 کارگران خطوط برق و کابل
72300 لوله کش ها
72301 نصب کننده های بخار، لوله کش و نصب کننده سیستم آبپاش
72320 آجرکاری
72321 عایق ها
72400 آسیاب سازان ساختم، و مک،ک صنعتی
72401 مک،ک تج،ات سنگین
72402 مک،ک گرمایش، برودت و تهویه مطبوع
72403 کارمن/،ن راه آهن
72404 مک،ک هواپیما و بازرسان هواپیما
72406 سازندگان و مک،ک آسانسور
72410 تکنسین خدمات خودرو، مک،ک کامیون و اتوبوس و تعمیرکار مک،ک
72422 مک،ک الکتریکی
72423 موتور سیکلت، وسیله نقلیه تمام زمینی و سایر مک،ک های مرتبط
72500 اپراتور جرثقیل
73100 تکمیل کننده های بتن
73101 کاشی سازها
73102 گچ کار، نصاب دیوار خشک و فینیشر و کف
73110 بام و شینگل
73111 شیشه بر
73200 نصاب و سرویس دهنده مس، و تجاری
73201 کارگران تعمیر و نگهداری عمومی ساختمان و سرپرستان ساختمان
73202 کنترل کننده آفات و بخور
73209 سایر تعمیرکاران و سرویس دهندگان
73300 رانندگان کامیون های حمل و نقل
73400 اپراتور تج،ات سنگین
82031 پیمانکاران و ناظران، محوطه سازی، نگهداری زمین و خدمات باغب،

مشاغل تحت جریان کارگران خارجی

مشاغل تحت جریان کارگران خارجی با کد NOC در ج، زیر فهرست شده اند:

NOC مشاغل
22212 پیش نویس فناوران و تکنسین ها
22221 تکنسین های پشتیب، کاربر
22222 تکنسین های تست سیستم های اطلاعاتی
22301 تکنسین ها و تکنسین های مهندسی مک،ک
22302 تکنسین ها و تکنسین های مهندسی صنایع و ساخت
22311 تکنسین های خدمات الکترونیک (تج،ات خانگی و تجاری)
22312 تکنسین و مک،ک ابزار آلات صنعتی
72010 پیمانکاران و ناظران، ماشین‌کاری، شکل‌دهی ف،ات، شکل‌دهی و برپایی مشاغل و مشاغل مرتبط
72011 پیمانکاران و ناظران، تجارت برق و مشاغل مخابراتی
72012 پیمانکاران و ناظران، معاملات لوله کشی
72013 پیمانکاران و ناظران، تجارت نجاری
72014 پیمانکاران و ناظران، سایر مشاغل ساختم،، نصاب ها، تعمیرکاران و سرویس دهندگان
72020 پیمانکاران و ناظران، تجارت مک،ک
72021 پیمانکاران و سرپرستان، خدمه اپراتور تج،ات سنگین
72022 سرپرستان، چاپ و مشاغل مرتبط
72024 ناظران، حمل و نقل موتوری و سایر اپراتورهای حمل و نقل زمینی
72101 سازندگان ابزار و قالب
72102 کارگران ورق ف،
72103 دیگ سازها
72104 سازه های ف،ی و ورق و سازه و نصب کننده
72105 آهن کاران
72106 جوشکارها و اپراتورهای ماشین آلات مرتبط
72200 برق (به استثنای سیستم های صنعتی و برق)
72201 برقکارهای صنعتی
72203 کارگران خطوط برق و کابل
72204 نصاب و تعمیرکار خطوط مخابراتی و کابل
72300 لوله کش ها
72301 نصب کننده های بخار، لوله کش و نصب کننده سیستم آبپاش
72310 نجاران
72320 آجرکاری
72321 عایق ها
72400 آسیاب سازان ساختم، و مک،ک صنعتی
72401 مک،ک تج،ات سنگین
72402 مک،ک گرمایش، برودت و تهویه مطبوع
72403 کارمن/،ن راه آهن
72404 مک،ک هواپیما و بازرسان هواپیما
72406 سازندگان و مک،ک آسانسور
72410 تکنسین خدمات خودرو، مک،ک کامیون و اتوبوس و تعمیرکار مک،ک
72422 مک،ک الکتریکی
72423 موتور سیکلت، وسیله نقلیه تمام زمینی و سایر مک،ک های مرتبط
72500 اپراتور جرثقیل
73100 تکمیل کننده های بتن
73101 کاشی سازها
73102 گچ کار، نصاب دیوار خشک و فینیشر و کف
73110 بام و شینگل
73111 شیشه بر
73112 نقاشان و دکوراتورها (به استثنای دکوراتورهای داخلی)
73200 نصاب و سرویس دهنده مس، و تجاری
73201 کارگران تعمیر و نگهداری عمومی ساختمان و سرپرستان ساختمان
73202 کنترل کننده آفات و بخور
73209 سایر تعمیرکاران و سرویس دهندگان
73400 اپراتور تج،ات سنگین
82031 پیمانکاران و ناظران، محوطه سازی، نگهداری زمین و خدمات باغب،
92100 مهندسین قدرت و اپراتورهای سیستم های قدرت

همچنین بخو،د…

قرعه کشی PNP انتاریو 510 نامزد را تحت جریان تجارت ماهر دعوت کرد

قرعه کشی PNP انتاریو 611 دعوت نامه تحت جریان کارگران خارجی صادر کرد

مایل به مهاجرت به کانادا؟ با Y-Axis صحبت کنید. 1 در خارج از کشور مشاور مهاجرت.

امتیاز PTE اکنون برای درخواست ویزای روابط عمومی کانادا پذیرفته شده است. اکنون درخواست دهید!

همچنین بخو،د: پردازش LMIA برای برخی از کارگران خارجی ظرف 10 روز انجام می شود
داستان وب: انتاریو PNP 771 دعوت نامه را تحت 2 جریان صادر کرد


منبع: https://www.y-axis.com/news/ontario-pnp-issued-771-invitations-under-2-streams/