دسته‌ها
اخبار

اعداد مرزی ژوئن نشان می دهد که بحران مرزی باقی مانده است و نشان می دهد که چگونه بیگانگان در ایالات متحده آزاد می شوند

منبع: https://www.immigrationreform.com/2023/07/20/june-border-numbers-s،w-border-crisis-remains-and-reveal-،w-aliens-are-released-into-the-u-s/