دسته‌ها
اخبار

از ورود به بریتانیا امتناع کردید؟ | دیویدسون موریس


غیرعادی نیست که مسافران از ورود به بریت،ا در مرز خودداری شوند. حتی اگر حق سفر بدون ویزا به بریت،ا را داشته باشید، یا اگر قبل از سفر ویزای ،ستان به شما اعطا شده باشد، ورود شما به این کشور تضمینی نیست.

این به این دلیل است که مقامات مرزی بریت،ا این اختیار را دارند که از ورود به بریت،ا امتناع کنند، حتی اگر کارمند پرونده و، کشور قبلاً تشخیص داده باشد که فرد مورد نظر واجد شرایط ورود به بریت،ا برای هدف مشخص شده خود است.

در این راهنما، ما به شرایطی می پردازیم که در آن فرد می تواند از ورود به بریت،ا امتناع کند، و اگر این اتفاق برای شما بیفتد، چه کاری باید انجام دهید.

آگاهی از امتناع از ورود قو،ن در بریت،ا، و دانستن بهترین روش برای رسیدگی به این وضعیت ناراحت کننده، نه تنها از نظر حل مشکل فوری مهم است، بلکه برای به حداقل رساندن تأثیر احتمالی هر گونه امتناع بر درخواست های مهاجرتی آینده نیز مهم است. ما همچنین راه‌های مختلفی را بررسی می‌کنیم که از طریق آنها می‌توان خطر ممنوعیت ورود به بریت،ا را کاهش داد.

چرا مسافران از ورود به بریت،ا امتناع می‌کنند؟

سناریوهای مختلفی وجود دارد که در آنها ممکن است از ورود افراد به بریت،ا امتناع شود، اگرچه یکی از رایج‌ترین سناریوها این است که بین گفته‌های یک فرد، یا مدارکی که در اختیار دارد و ماهیت آن اختلاف وجود داشته باشد. در صورت سفر بدون ویزا، ویزای آنها یا هدف اعلام شده برای بازدید آنها.

اگر مقامات مرزی این نظر را داشته باشند که نیت شخصی که در مرز بریت،ا حضور دارد با نوع ویزا یا دلایل ارائه شده برای سفر آنها به بریت،ا مطابقت ندارد، می توانند از ورود خودداری کنند.

به ،وان مثال، در جایی که مسافری به منظور گردشگری یا برای دیدار دوستان و خانواده خود در یک بندر ورودی حاضر می شود، اما مقامات مرزی راضی نیستند که این فرد یک بازدیدکننده واقعی است، ممکن است اجازه ورود به آنها رد شود. این می تواند جایی باشد که اسناد مربوط به شخص آنها نشان می دهد که آنها ممکن است قصد داشته باشند یک بار در بریت،ا به دنبال کار بگردند یا در غیر این صورت قصد بازگشت به کشور خود را ندارند. بی سابقه نیست که مقامات کپی هایی از رزومه یا نامه های جستجوی کار را در چمدان شخصی بیابند، یا افرادی که بدون امکانات مالی برای بازگشت به خانه در پایان سفر خود به بریت،ا سفر کنند و در صورت درخواست، قادر به ارائه آن نباشند. مدرکی مبنی بر اینکه آنها می توانند بازگشت یا سفر آینده خود را پوشش دهند.

یکی دیگر از سناریوهای رایج که در آن افراد از ورود به بریت،ا امتناع می‌کنند، جایی است که دارای ویزای بازدیدکننده چندبار ورود هستند، اما سابقه سفر قبلی آنها نشان می‌دهد که آنها از این ویزا برای زندگی مؤثر در مدت طول، در بریت،ا استفاده می‌کنند. یا بازدیدهای پی در پی ویزای طول، مدت ویزیتوری به طور قانونی به دارنده ویزا اجازه می دهد تا از بازدیدهای مکرر در طول 2، 5 یا 10 سال لذت ببرد، مشروط بر اینکه هر سفر از حدا،ر مدت اقامت تایید شده در ویزای وی، معمولاً 6 ماه، بیشتر نباشد. با این حال، ویزای طول، مدت ویزیتوری نمی تواند به ،وان وسیله ای برای زندگی در بریت،ا مورد استفاده قرار گیرد، جایی که چندین اقامت طول، پشت سر هم که به سقف 6 ماهه می رسد، احتمالاً باعث ایجاد سوء ظن در مقامات مرزی مبنی بر استفاده از ویزا می شود. تا ،ستان خانه اصلی دارنده ویزا شود.

مقامات مرزی چه اختیاراتی برای امتناع از ورود به بریت،ا دارند؟

همانطور که و، کشور این حق را دارد که درخواست ویزا را به دلایل من، رد کند، مقامات مسئول کنترل مرزهای خط مقدم در بنادر هوایی، دریایی و ریلی در بریت،ا – معروف به مقامات نیروی مرزی – این اختیار را دارند که اجازه دهند. یا از ورود ،ی جلوگیری کنید دلایل امتناع از ورود به هنگام ورود به بریت،ا، یا لغو مجوز ورود یا مجوز، در بخش 3 از بخش 9 قو،ن مهاجرت بریت،ا تعیین شده است.

دلایل امتناع و/یا لغو روادید طبق بخش 3، ،مت 9 عبارتند از:

  • در جایی که شخصی بدون ویزا در بندر ورودی حاضر می شود، اما طبق قو،ن باید مجوز ورود را قبل از سفر دریافت کند.
  • زم، که شخصی نتواند گذرنامه یا سایر اسناد مسافرتی را ارائه کند
  • جایی که یک بازرس پزشکی توصیه می کند که اجازه ورود به فرد به دلایل پزشکی نامطلوب است، مگر اینکه دلایل دلسوزانه قوی وجود داشته باشد که هنوز پذیرش را توجیه کند.
  • در مواردی که کودک بدون والدین یا قیم قانونی سفر می کند و در صورت ،وم، والدین یا قیم قانونی آنها رضایت کتبی برای سفر کودک را ارائه نکرده اند.
  • در مواردی که یک مقیم بازگشته نتوانسته است مقامات مرزی را قانع کند که در آ،ین ،وج خود مرخصی نامحدود داشته اند، بیش از 2 سال است که از ،ستان غیبت نکرده اند و اکنون به دنبال پذیرش برای اقامت هستند، یا نتوانسته مقامات مرزی را که هستند راضی کند. به دنبال ورود برای همان هدفی که مجوز قبلی آنها اعطا شده بود
  • در جایی که مقامات نیروی مرزی از اینکه شخصی مرتکب تخلف گمرکی شده است، صرف نظر از اینکه تعقیب کیفری در نظر گرفته شده است، رضایت داشته باشند.
  • در مواردی که هدف شخص از درخواست ورود با آنچه در مجوز ورود مشخص شده است متفاوت است، از جمله مواردی که از زمان صدور مجوز یا مجوز ورود آنها تغییری در شرایط ایجاد شده است به طوری که باید لغو شود.

دستورالعمل رسمی و، کشور به کارکنان ورودی توصیه می کند که چه زم، ممکن است اجازه ورود در هنگام ورود فرد به بریت،ا رد شود و زم، که مجوز ورود یا مجوز ورود یا اقامت ممکن است در بدو ورود لغو شود. این بینش مفیدی را برای هر ،ی که مایل است از امتناع از وارد ، قو،ن در بریت،ا آگاه باشد فراهم می کند.

به طور خلاصه، تصمیمات امتناع می تواند اجباری یا اختیاری باشد. در مواردی که شخصی طبق قو،ن م،م به داشتن مجوز ورود به هنگام ورود است، اما فاقد آن است، گذرنامه یا سند مسافرتی به رسمیت نمی‌آورد، یا ورود او به دلایل پزشکی نامطلوب است، اجازه ورود «باید» رد شود. در تمام موارد دیگر، اجازه ورود «ممکن است» رد می شود. این بدان م،است که تصمیم گیری با صلاحدید مسئولان مرزی خواهد بود.

در مواردی که شواهدی مبنی بر فریب از سوی شخصی که قصد ورود به بریت،ا را دارد وجود داشته باشد، به ،وان مثال، جایی که هدف آنها از ورود به بریت،ا به وضوح با هدف مشخص شده در مجوز ورود متفاوت است، ممکن است نه تنها از ورود آنها امتناع شود، بلکه ویزای آنها نیز می تواند لغو شود. این واقعیت که یک فرد دارای ویزای معتبر است به سادگی به مقامات مرزی نشان می دهد که یک کارمند پرونده و، خانه درخواست ویزا را بررسی کرده و تشخیص داده است که فرد مورد نظر واجد شرایط ورود به ،ستان برای یک هدف خاص است. به این ترتیب، یک افسر نیروی مرزی همچنان این اختیار را دارد که از ورود به بریت،ا امتناع کند، با وجود اینکه یکی دیگر از مقامات مهاجرت به نتیجه متفاوتی رسیده است.

اگر از ورود شما به بریت،ا امتناع کرد چه؟

افسران نیروی مرزی معمولاً به دنبال شناسایی افرادی هستند که ممکن است خطر امنیتی داشته باشند یا از ویزیتور یا نوع دیگری از ویزا برای ورود به بریت،ا برای مقاصد غیرقانونی یا اقامت دائم غیرقانونی استفاده کنند. با این حال، بسته به پاسخ های داده شده به سوالات پرسیده شده، ممکن است برای هر ،ی به دلایل مختلف از ورود به بریت،ا امتناع شود.

در برخی موارد، اگر مقامات مرزی این نظر را داشته باشند که فردی قصد دارد آنها را گمراه کند یا فریب دهد، ممکن است نه تنها از ورود آن فرد به بریت،ا منع شود، بلکه ممکن است ویزای آنها لغو شود و مشکلات بسیار جدی در درخواست مجدد برای دیگری ایجاد شود. ویزا به دلیل سابقه مهاجرت نامطلوب. در مواردی که شواهد واضحی از فریب وجود داشته باشد، ممکن است فرد نیز بازداشت و ا،اج شود، همراه با ممنوعیت 10 ساله برای ورود مجدد.

پس از سفر به بریت،ا، احتمالاً پس از یک سفر طول،، اگر مقامات مرزی از ورود امتناع کنند، احساسات تشدید می شود. با این حال، مهم است که با افسران نیروی مرزی بحث نکنید. با حفظ آرامش، این کار بهترین مبنای ممکن را برای حل موضوع و رفع هرگونه شک و یا رسیدگی به هر موضوع مرتبط دیگر فراهم می کند. همچنین به شما کمک می‌کند تا زم، را ب،ید تا با یک متخصص مهاجرت بریت،ا تماس بگیرید تا ببینید اگر کاری برای حل مشکل فوری می‌توان انجام داد.

در بیشتر موارد، مسافران خارجی که از ورود به بریت،ا امتناع می‌کنند، باید فوراً با پرواز بعدی موجود به خانه بازگردند، اگرچه در موارد نادر ممکن است شرایط استثنایی قانع‌کننده یا دلسوزانه وجود داشته باشد که هنوز پذیرش را توجیه می‌کند. با این حال، حتی اگر فردی گزینه دیگری جز بازگشت به کشور خود نداشته باشد، در صورت تمایل به تلاش مجدد برای ورود به بریت،ا، باید برای بازگشت خود به دنبال مشاوره حقوقی باشد.

اگر ،ی از ورود به بریت،ا امتناع کرد، باید یک اخطار کتبی به او ارائه شود که دلایل آن را بیان می کند، که می تواند به مشاور حقوقی او کمک کند تا تأثیر آن را بر برنامه های آینده ارزیابی کند. نکته مهم این است که اگر فردی از ورود به بریت،ا امتناع کند، تقریباً به طور قطع پس از رد شدن، ویزا نیاز خواهد داشت، حتی اگر به ،وان یک شهروند غیر ویزا طبقه بندی شود.

چگونه هنگام ورود به بریت،ا از امتناع جلوگیری کنیم

همه اتباع ویزا، ی،ی؛ شهروندان کشورهایی که واجد شرایط سفر بدون روادید به بریت،ا نیستند، باید قبل از سفر برای دریافت مجوز ورود قبل از رسیدن به بندر ورودی بریت،ا، ویزا دریافت کنند. با این حال، برای کمک به به حداقل رساندن احتمال امتناع از ورود به بریت،ا، حتی اتباع غیر ویزا که به‌دنبال بازدید منظم از بریت،ا هستند، باید به فکر دریافت ویزا باشند.

اعطای موفقیت آمیز ویزا به خودی خود ورود به بریت،ا را تضمین نمی کند، جایی که مقامات مرزی همچنان باید از دلیل هر بازدید و اینکه یک فرد یک بازدید کننده واقعی است راضی باشند. با این حال، داشتن ویزا حداقل نشان می‌دهد که شواهد کافی از قبل ارائه شده است که نشان می‌دهد دارنده ویزا تمام شرایط مربوط به مسیر خود را برآورده می‌کند، و اینکه یک کارمند اداره امور داخلی از نیات آن شخص متقاعد شده است. به این ترتیب، داشتن ویزا می‌تواند به تضمین روند روان‌تر کمک کند، اگرچه حفظ وقفه‌های من، بین بازدیدها نیز به نشان دادن عدم سوء استفاده از ویزا کمک می‌کند.

با این حال، هنگام سفر تحت هر نوع ویزا، از جمله اما نه محدود به ویزای بازدیدکننده، اکیداً توصیه می‌شود که مدارک کافی برای اثبات هدف سفر همراه داشته باشید. در زمینه یک سفر کوتاه، به ،وان مثال، برای اه، گردشگری، این می تواند شامل برنامه سفر و رزرو اقامتگاه باشد. همچنین داشتن شواهدی مبنی بر بازگشت یا پرواز پیش رو، یا وجوه پرداختی برای این کار، کمک خواهد کرد. به همین ترتیب، برای ،، که مجوز ورود به ،ستان را دارند تا برای انجام کار یا دوره تحصیلی به بریت،ا بیایند، حتی اگر مدارک دقیق قبلاً برای پشتیب، از درخواست ویزا به و، کشور ارائه شده باشد، هنوز هم باید مدارک اثبات کار یا تحصیل را تأیید کند. در صورت درخواست در یک بندر ورودی در دسترس قرار گیرد. به این ترتیب می توان هدف سفر را نشان داد و اینکه این هدف کاملاً با وضعیت ویزا مطابقت دارد.

به همین ترتیب، همچنین مهم است که هر ،ی که به بریت،ا می‌آید، مدارکی که با وضعیت ویزا یا هدف اعلام شده برای سفر در صورت سفر بدون ویزا در تضاد باشد، در اختیار نداشته باشد. به ،وان مثال، اگر تحت ویزای بازدید کننده سفر می کنید، آنها نباید هیچ مدرکی برای پیشنهاد جستجوی کار در طول اقامت خود در بریت،ا داشته باشند.

به طور کلی، با آگاهی از امتناع از ورود قو،ن در بریت،ا، و عواقب احتمالی عدم ورود، می توان اقداماتی را برای جلوگیری از هرگونه امتناع انجام داد.

به کمک نیاز دارید؟

دیویدسون موریس وکلای متخصص مهاجرت به بریت،ا هستند. برای مشاوره تخصصی در مورد مسائل مهاجرت و ویزا ،ستان، با ما صحبت کنید.

ورود به سؤالات متداول بریت،ا ممنوع است

امتناع از ورود چیست؟

امتناع از ورود به ممانعت از ورود مقامات مرزی در بندر ورودی اشاره دارد. در بریت،ا، افسران نیروی مرزی مسئول کنترل مرزهای خط مقدم در بنادر هوایی، دریایی و ریلی هستند و حق دارند از ورود خودداری کنند.

اگر از ورود شما در مرز امتناع شود چه اتفاقی می افتد؟

اگر از ورود شما به مرز بریت،ا امتناع شود، ممکن است بازداشت و متعاقباً ا،اج شوید. اگر شواهد روشنی وجود داشته باشد که نشان دهد شما از فریب برای دریافت ویزا استفاده کرده اید، ممکن است به مدت 10 سال از ورود مجدد منع شوید.

اگر از ورود شما به بریت،ا امتناع شود چه اتفاقی می افتد؟

اگر برای ویزا درخواست دهید اما مجوز ورود به شما رد شود، اجازه سفر به ،ستان را نخواهید داشت. با این حال، حتی اگر به شما ویزا اعطا شود، باز هم می‌تو،د در بدو ورود اجازه ورود به آن را رد کنید.

دلایل عمومی امتناع چیست؟

دلایل کلی برای امتناع در بخش 9 قو،ن مهاجرت بریت،ا بیان شده است. این موارد مربوط به ا،امات تن، قابل اعمال برای همه مسیرهای مهاجرتی بریت،ا است که باید رعایت شود، علاوه بر ا،امات اعتبار و واجد شرایط بودن.

آ،ین به روز رس،: 16 ژانویه 2023


منبع: https://www.davidsonmorris.com/refused-entry-to-uk/