دسته‌ها
اخبار

Matter of Fernandes Update (11 ژانویه 2023) – اخبار داخلی – قانون مهاجرت


از طریق ایمیل، وکیل تاد پومرلو گزارش می دهد: “ما محکومیت فرناندز به مواد مخدر (که مبنایی برای NTA فرضی او بود) را به دلیل شواهد جدید کشف شده مبنی بر سوء رفتار پلیس تخلیه کردیم.

گوش به زنگ باشید!


منبع: https://www.lexisnexis.com/legalnewsroom/immigration/b/insidenews/posts/matter-of-fernandes-update-jan-11-2023