دسته‌ها
اخبار

IRCC همچنان از 100000+ PR جدید در ژانویه و فوریه 2023 استقبال می کند.


IRCC از 100000+ PR جدید در دو ماه اول سال 2023 استقبال کرد

نکات مهم: در ژانویه و فوریه 2023، IRCC از 100000+ PR جدید استقبال کرد

  • IRCC آ،ین داده های ژانویه و فوریه 2023 خود را در مقایسه با سال 2022 منتشر کرد.
  • مهاجرت به کانادا در ژانویه و فوریه 2023 شاهد 100430 PR جدید بود.
  • با این سرعت، تعداد ،نان دائم جدید باید تا پایان سال 2023 به 602580 نفر برسد.
  • اتاوا از بیشترین تعداد روابط عمومی جدید در سال 2023 استقبال کرد.

*خواستن کار در کانادا? واجد شرایط بودن خود را در ماشین حساب امتیازات مهاجرت ماهر کانادا.

روابط عمومی جدید در دو ماه اول سال 2023 افزایش یافت

طبق آ،ین داده های IRCC، در ژانویه و فوریه 2023، مهاجرت به کانادا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 40 درصد افزایش داشته است.

بازه زم، تعداد PR جدید صادر شده
ژانویه و فوریه 2022 72,815
ژانویه و فوریه 2023 100,430

*جستجو برای مشاغل در کانادا? استفاده از Y-Axis خدمات کاریابی برای پیدا ، مورد من،

پیش بینی روابط عمومی جدید تا پایان سال 2023

با این سرعت، تعداد ،نان دائمی جدید باید تا پایان سال 2023 به 602580 نفر برسد. طبق برنامه سطوح مهاجرت 2023-2025 اتاوا، این استان 465000 PR جدید تا سال 2023، 485000 PR جدید تا 202PR و 202PR جدید در نظر گرفته است. 2025.

استان هایی با درصد رشد مهاجرت بالاتر در سال 2023 در مقایسه با 2022

در ج، زیر استان هایی با درصد رشد مهاجرت در دو ماهه اول سال 2023 نسبت به مدت مشابه سال 2022 نشان داده شده است.

استان درصد رشد مهاجرت
نیوفاندلند و لابرادور 307.7
جزیره پرنس ادوارد 116.8
نیوبرانزویک 79.4
نوا اسکوشیا 41.4
م،توبا 89.1
ساسکاچوان 93.2
آلبرتا 50.3
بریتیش کلمبیا 27.7
انتاریو 22.7

برای درخواست به راهنمایی گام به گام نیاز دارید ویزای PR کانادا? با Y-Axis، مشاور شماره 1 مهاجرت به خارج از کشور جهان صحبت کنید.
برای به روز رس، های اخیر مهاجرت به کانادا، دنبال ، Y-Axis اخبار مهاجرت به کانادا صفحه

بریتیش کلمبیا، انتاریو و منیتوبا 993 نامزد را تحت 5 جریان دعوت ،د

دور دعوتنامه ا،پرس انتری: 3500 ITA صادر شده با CRS 486

همچنین بخو،د: بودجه 200 میلیارد دلاری مراقبت های بهداشتی کانادا نشان دهنده تقاضای زیاد برای متخصصان است
داستان وب: IRCC از 100000+ PR جدید در دو ماه اول سال 2023 استقبال کرد


منبع: https://www.y-axis.com/news/ircc-welcomed-100000-new-prs-in-first-two-months-of-2023/