دسته‌ها
اخبار

CA5 در مورد NTA معیوب: لونا در مقابل گارلند – اخبار داخلی – قانون مهاجرت


لونا در برابر گارلند (غیرانتشاری)

“داگوبرتو لونا درخواست بررسی رد درخواست تجدیدنظر هیئت استیناف مهاجرت در مورد رد درخواست قاضی مهاجرت از رد درخواست او برای لغو حکم حذف غیابی را دارد. لونا ادعا می کند که یک اخطاریه معیوب برای حضور دریافت کرده است که حکم حذف غیابی را بی اعتبار می کند. ما موافقت می کنیم. ما به دادخواست لونا اعطا می کنیم، آن را تخلیه می کنیم و برای رسیدگی بیشتر بازداشت می کنیم.”

[Hats off yet a،n to superlitigator Raed Gonza،!]


منبع: https://www.lexisnexis.com/legalnewsroom/immigration/b/insidenews/posts/ca5-on-defective-nta-luna-v-garland