دسته‌ها
اخبار

کنفرانس تلفنی: برنامه ریزی آغاز سال – انطباق با مهاجرت – موسسه حقوقی مورتی


04 ژانویه 2023

برنامه ریزی های ابتدای سال، مانند حفظ سوابق برای دادخواست های H1B (پرونده های دسترسی عمومی) و پرونده های گواهی کار (پرونده های سازگاری) توسط وکلای مؤسسه حقوقی مورتی در این کنفرانس تلفنی مورد بحث قرار می گیرند.

از کارفرمایان و نمایندگان آنها دعوت می شود تا در کنفرانس تلفنی برنامه ریزی شده برای 04 ژانویه 2023 شرکت کنند – مجموعه دیگری از مجموعه ما که مخصوص آنها طراحی شده است. نحوه ثبت نام را اینجا بیابید.

حق چاپ © 2022، مؤسسه حقوقی مورتی. تمامی حقوق محفوظ است


منبع: https://www.murthy.com/2022/08/08/teleconference-beginning-of-the-year-planning-immigration-compliance/