دسته‌ها
اخبار

پس از آتش زدن خانه، شهردار فرانسوی در بحبوحه جنگ محلی بر سر میزبانی از پناهجویان استعفا داددر ایالات متحده، بسیاری از رهبران سیاسی محلی و ایالتی را دیده‌ایم که نگر،‌های خود را در مورد مهاجرت و مهاجران مطرح کرده‌اند. بحث داغ شده است اما این داستان به ما یادآوری می کند که این بحث می تواند به همان اندازه در کشورهای دیگر بحث برانگیز باشد.


منبع: https://lawprofessors.typepad.com/immigration/2023/05/after-،use-set-on-fire-french-mayor-resigns-amid-local-battle-over-،sting-asylum-seekers.html