دسته‌ها
اخبار

پردازش حق بیمه پیشرفته برای وضعیت غیرمهاجر F، M، یا J

منبع: https://www.immi-usa.com/enhanced-premium-processing-for-individuals-seeking-f-m-or-j-nonimmigrant-status/