دسته‌ها
اخبار

وکالت در TV Land


تونی دراگو، عضو AILA، تأثیر استفاده از ویدئو را به جای جلسات حضوری توصیف می‌کند و می‌نویسد: «در سال 2022، EOIR دستورالعمل‌هایی را برای قضات مهاجرت در مورد استفاده از جلسات مجازی صادر کرد، اما برای اطمینان از انصاف به راهنمایی‌ها و استانداردهای واضح‌تری نیاز است. “

پست وکالت در سرزمین تلویزیون اولین بار در بلاگ: به مهاجرت فکر کنید پدیدار شد.


منبع: https://thinkimmigration.org/blog/2023/05/22/practicing-law-in-tv-land/