دسته‌ها
اخبار

“همکار پژوهشی” UTEP یکی از مقامات سابق گشت مرزی متهم به ناهنجاری جنسی استال پاسو ماترز گزارش می دهد که یکی از مقامات سابق گشت مرزی که گفته می شود با اتهامات ناهنجاری های ، روبرو شده است، اخیراً به ،وان محقق در وب سایت دانشگاه تگزاس در ال پاسو فهرست شده است. "مقامات UTEP گفتند که مقام سابق، تونی…


منبع: https://lawprofessors.typepad.com/immigration/2023/02/utep-research-fellow-is-ex-border-patrol-official-accused-of-،ual-impropriety.html