دسته‌ها
اخبار

نشانه ای از زمان؟ مردان بی خانمان نیویورکی می گویند که به آنها پیشنهاد پول داده شده است تا خود را به عنوان کهنه سربازان ارتش نشان دهند و به دروغ ادعا می کنند که آنها را از یک هتل بیرون رانده شده اند تا جا برای مهاجران باز کنند.،وان داستان همه چیز را در مورد چگونگی انحطاط شکاف سیاسی در مورد مهاجرت می گوید. KJ


منبع: https://lawprofessors.typepad.com/immigration/2023/05/a-sign-of-the-times-new-york-،meless-men-say-they-were-offered-money-to-pose-as-military-veterans-a.html